START 
TÄVLINGAR  STATISTIK  FOTON  FILMER  HC TÄVLING  HISTORIK  STYRELSEN  LÄNKAR  KONTAKTBOKEN

 

http://www.skanefriidrott.org/tavlingar/

Här hittar du...

10 km landsväg blev inställt på grund av Corona

RISEN-loppet blev inställt

Tävlingar 2020

Testa TRAIL - GIFT den 10/4, anmäl senast 7/4 till Bo. abbakonsult@gmail.com

 

 Vi inbjuder Ert arrangemang att ingå i Skånes VeteranCup och räknar med att Ni är positivt inställda till detta på sedvanligt sätt.

 1. REGLERNA

·     Skånes Veteran Cup omfattar följande tävlingsklasser:

     M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90

     K35, K40, K45, K50, K55, K60, K65, K70, K75 och K80.

·     Senast den 15 mars betalas faktura på SEXHUNDRA KRONOR (600kr) till

PlusGiro 34 33 01-8 Skånes VeteranCup. Fakturan är medskickad som bilaga.                     

Betalning räknas som att våra villkor har accepterats och ingen annan bekräftelse behövs.

OBS! Dubbel avgift efter den 15 mars.

TVÅ HUNDRA KRONOR (200kr) för VDM/VSM-tävlingar.

·     Om Ert arrangemang ställs in måste Ni snarast meddela styrelsen samt de löpare som är anmälda.

·     Ange i Er inbjudan att Ert lopp ingår i Skånes VeteranCup.

·     Tillse att endast tävlande från förening som tillhör Svenska Friidrottsförbundet, eller motsvarande utländskt förbund, tillåts i tävlingsklasserna,

allt enligt SFIF:s regler och sanktionsbestämmelser.

Löparna skall ange födelseår!

·     Tillse att intill den plats där Ni anslår start- och resultatlistor även finns utrymme skyltat med ”Skånes VeteranCup” där minst 20st A4-papper kan anslås.

Anslagstavlan ska hållas intakt till efter prisutdelningen.

·     Vi fäster stor vikt vid att uppgivet banmått stämmer överens med verkligheten.

·     Tillse att respektive statistikförare senast 3 dagar efter Ert arrangemang erhåller resultatlista för respektive klass.

Definitiv resultatlista skickas senare. Huvudsaken är att statistikföraren kan ta fram delresultat inför nästa tävling.

Därför måste resultatlistan innehålla löparens födelseår och klubb. De flesta av oss (se listan) har tillgång till internet.

Ni kan maila resultat eller bara tala om var vi kan hitta det. Om ni har problem med detta hjälper vi i styrelsen gärna till.

·     Vissa lopp har av olika anledningar kortare distans för äldre löpare.

Våra medlemmars önskan är att i så fall börja med kortare distans vid 50 för kvinnor och 60 för män.

·     Vi har också en stark önskan att även våra äldsta får starta och deltaga på ”lika villkor” dvs egen klass.

Det borde inte vara svårt att hantera start- och resultatlistor för våra fantastiska -70, -75, -80 och -85-åringar.

Alla vi veteraner skulle uppskatta detta.

 

 2. PRAKTISKA TIPS INFÖR TÄVLINGEN

 Använd gärna listan som en förhandskontroll av er tävling.

 Grupper:

·     Information före tävlingsdagen

    Tydlig inbjudan med uppmaning att ange namn, klubb, födelseår och klass (även Spring i Skåne och hemsida), rimlig avgift, starter med lagom avstånd mellan klasser (vi samåker),

utsedd tävlingsledare med tel.nr, e-post/fax för anmälan, fullständig klassindelning.

·     Före start

     Vägvisning, parkering, uppsatta startlistor, smidig efteranmälan och nummerlappsutdelning

     Obs: löpare i veteranklass skall ha ålder och klubbtillhörighet, annars gäller motionsklass.

     Vi måste hjälpas åt att få in löparna i klubbarna!

·     Omklädning

Lagom avstånd dit, tillräckligt med utrymmen, varmt vatten.

·     Loppet

     Starten, banmarkering och trevliga vägvisare, ofarligt underlag, anpassat till ev. trafik, korrekt banlängd, vätskekontrollerna, målgången.

·     Efter loppet

     Resultat och prisutdelning rimligt snabbt och säkert.

·     Efter tävlingsdagen

     Resultatlistor till våra statistikförare. Löpare skall ha ålder och klubbtillhörighet.

·     Övrigt

     Servering, miljön, publik, vädret, orkester, ja vad som helst som förgyller tävlingen.

 

 Vi i Skånes Veteran Cup hoppas på ett gott samarbete under det nya året.

Lycka till med Ert arrangemang och vänliga hälsningar

 

Skånes Veteranklubb

Lars-Erik Skans / sekreterare

                                                                                                                 

                                                  

START  TÄVLINGAR  STATISTIK  FOTON  FILMER  HC TÄVLING  HISTORIK  STYRELSEN  LÄNKAR

  WebMaster: Bo Andersson abbakonsult@gmail.com